ἑτοιμάζεσθε

ἑτοιμάζεσθε
ἑτοιμάζω
get ready
pres imperat mp 2nd pl
ἑτοιμάζω
get ready
pres ind mp 2nd pl
ἑτοιμάζω
get ready
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Koine Greek — Koine redirects here. For other uses, see Koine (disambiguation). History of the Greek language (see also: Greek alphabet) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”